Zamkowe spotkanie z historią w Hotelu St. Bruno w Giżycku.

Spotkanie historyczne z dziejów leckiego (giżyckiego) zamku. Opowieść nr 5: „Mieszkańcy zamku (XIV-XX w.)”

Pop-up Player Example