Strona główna O tym mówi się w Giżycku XXXX Spotkanie z historią „Od niemieckiego Lötzen do polskiego Giżycka”

XXXX Spotkanie z historią „Od niemieckiego Lötzen do polskiego Giżycka”

Zapraszamy na XXXX Spotkanie z historią „Od niemieckiego Lötzen do polskiego Giżycka”, temat: „Ostatnie dni Lötzen – zdobycie miasta i okolic w styczniu 1945 roku w dokumentacji Armii Czerwonej”.

Prelegentem będzie Pan Tomasz Gliniecki, doktor nauk humanistycznych – historyk, pedagog, dziennikarz. Wcześniej, m.in. redaktor naczelny Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego i wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wśród najważniejszych zainteresowań badawczych lokuje styk historii wojskowości z medioznawstwem oraz działania militarne Armii Czerwonej w 1945 r. na dzisiejszych ziemiach północnej Polski. Autor licznych publikacji o tematyce historycznej.

30 maja 2019 r., godz. 18.00
Hotel Masovia
ul.Dąbrowskiego 8
11-500 Giżycko

Pop-up Player Example