Konferencja prasowa Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, burmistrza Giżycka

Podczas konferencji przedstawiona została sylwetka II zastępcy burmistrza Giżycka – pana Cezarego Piórkowskiego, powołanego na stanowisko 4 marca 2019 r.

Pop-up Player Example